Dán iontach le Miguel Fuentes

OIDHREACHT NA hÉIREANN

Ólann daoine 7-Up,
Nuair a bhíonn siad tinn.
Féachann daoine ar The Late Late Toy
Show,
Nuair a deirtear sí an Nollag í.
Itheann daoine ceapairí Tayto,
Uaireanta mar sneaic.
Imríonn daoine peil-Ghaelach,
Spórt lán le spraoi.
Itheann daoine béile blasta,
Gach Aoine sa bhialann gasta.
Ceiliúrann daoine Lá le Pádraig,
Gach Bealtaine féachann siad ar an
Eurovision.
Labhraíonn siad Gaeilge agus Béarla, agus
Labhraíonn siad faoin aimsir.
Is Éireannach mé agus is Éireannaigh iad.